Flemming Schou Christensen

Et portrætinterview

Det sjoveste er samtaler med de små elever, hvor de skal fortælle om, hvordan de ser verden…børnelogik er skønt!

Flemming Schou Christensen arbejdede i Middelfart Kommunes skolevæsen, da han i 2016 søgte og fik stillingen som viceskoleleder på NAAR. I dag, 5 år senere, sidder han i skolelederens stol – den plads, som fremover bliver hans. For den 1. juli tiltræder Flemming formelt sin nye stilling. Vi tegner et miniportræt af skolens nye leder.

Skolen

Hvorfor valgte du i sin tid NAAR?

Da vores første barn skulle i skole, valgte vi NAAR pga. omdømmet, men også pga. værdierne – og vi har ikke fortrudt, at vi tog det valg. Siden kom vores yngste barn både i børnehaven og videre i skolen. Det var skønt at opleve, at værdierne og den røde tråd var der hele vejen igennem vores yngste barns udvikling fra børnehavebarn til skolebarn.

Ansættelsen som viceskoleleder kom først lang tid senere, hvor jeg fik muligheden for at arbejde i en meget spændende organisation, lige præcis ud fra de værdier, som NAAR bygger på.

Nævn 3 ord, som efter din mening særligt kendetegner NAAR:

Jeg vil gerne nævne 4: Tryghed – traditioner – forpligtelse – faglighed.

Hvorfor netop disse ord?

NAAR er en værdibaseret organisation, hvor værdierne betyder noget for os! Det viser sig i den måde, vi er på i vores arbejde, og den måde hvorpå vores børn og unge bliver dannet og uddannet. NAAR har en særlig ånd, som bygger på netop traditioner, faglighed, forpligtigelse og tryghed.

Vuggestuen og børnehaven er sidste skud på stammen. Institutionen har nu 10 år på bagen, og der er dermed skabt en synlig rød tråd gennem hele NAAR – fra vuggestue til 10. klasse.

Flemming Schou Christensen

  • 47-årige Flemming Schou Christensen er læreruddannet fra Aalborg Seminarium i 1999 og har været viceskoleleder på NAAR siden 2016.
  • Ud over læreruddannelsen har han en diplomuddannelse i organisation og kommunikation.
  • Siden januar i år konstitueret skoleleder, efter at Carsten Krag stoppede.
  • Fra 1. juli i år udnævnt til ny skoleleder på NAAR.
  • Flemming er gift med Karina og far til pigerne Signe (tidligere elev) og Katrine i 6. Syd.
  • Bor i Røjleskov ved Strib.
  • I sin fritid elsker han at bygge hus, lave mad og dyrke sport og friluftsliv.

Ja, for NAAR er jo en privatskole, en fri grundskole. Hvad betyder det i forhold til dit arbejde?

Mit råderum, i forhold til i en politisk styret organisation, er noget mere bredt på en fri grundskole, hvor vi er styret af værdier. Det giver en høj grad fleksibilitet i mit arbejde, og det giver en skole, som man bedre kan identificere sig med, end en skole, hvor et byråd, nogle udvalg og politiske vinde kan sætte en ny dagsorden.

Hvad betyder det for eleverne?

Det betyder, at eleverne får et godt grundskoleforløb og kan stå efter 9. eller 10. klasse med en følelse af at være personligt og fagligt klædt på til nye udfordringer i deres ungdomsliv.

Hvornår føler du dig mest succesfuld i din hverdag?

Når jeg ser medarbejdere eller elever lykkes med deres udfordringer.

NAAR er en fantastisk arbejdsplads. Organisationen breder sig over mange forskellige faggrupper og personligheder, som gør NAAR til noget helt særligt. Vi har på NAAR en rigtig god medarbejdergruppe, som har hjerte og hoved på rette sted. Det betyder, at vi kan tilbyde en tryg og god dagligdag for børn i alle aldre.

Hvad er sværest?

At få tid til at lave alle de sjove opgaver, som jeg gerne vil.

Hvad er så den sjoveste oplevelse, du har haft i forbindelse med dit arbejde på NAAR?

Når jeg en gang imellem har nogle samtaler med de små elever, hvor de skal fortælle om, hvordan de ser verden. Det er meget givende for ens syn på livet… børnelogik er skønt!

Hvad laver du, når du har fri?

Så er jeg sammen med min familie og mine venner. Og dyrker sport og udendørs aktiviteter. Og laver mad. Og bygger hus.

 

“NAAR er en fantastisk arbejdsplads. Organisationen breder sig over mange forskellige faggrupper og personligheder, som gør NAAR til noget helt særligt.”

 

Corona-tiden

Hvad har gjort størst indtryk på dig i Corona-året 20/21?

Det har helt klart den store omstillingsparathed, fantasi og det gåpåmod, som medarbejderne på NAAR har udvist i denne meget mærkelige periode.

Hvad har været sværest i forhold til dit arbejde som viceskoleleder/skoleleder?

De mange skemaer at holde styr på. Og så det hele tiden at leve op til de gældende retningslinjer og sørge for, at personalet havde et overblik. Alt er jo sket med meget kort responstid, hvor beslutningerne skulle tages hurtigt.

Er der erfaringer fra Corona-tiden, som har været gode, og som du tænker, at du kan bruge i dit arbejde fremadrettet?

Vi kan tage en masse med fra Corona-tiden. Vi har for eksempel lært, at man kan bruge onlinemøder til meget forskelligt. Og så har vi oplevet, hvor vigtigt det er med det fysiske møde mellem eleverne og de voksne.

 

”Vi har lært, at man kan bruge onlinemøder til meget forskelligt. Og så har vi oplevet, hvor vigtigt det er med det fysiske møde mellem eleverne og de voksne.”


Fremtiden

Hvad glæder du dig mest til i det kommende skoleår?

Jeg har været konstitueret leder af NAAR siden januar, og det har betydet, at der har manglet en leder i ledelsesteamet. Så det bliver godt, at Charlotte og jeg får en kollega mere at arbejde sammen med.

Hvad bliver den største udfordring for dig?

Som ny leder på NAAR kommer der masser af udfordringer og opgaver. Men fortsætter vi med Corona-restriktioner ind i det kommende skoleår, så bliver en stor udfordring at holde modet og gejsten oppe hos forældre, børn og ansatte.

Hvordan ser du fremtidens NAAR?

Jeg ser en skole, hvor vi er mere digitaliseret og mere i balance mellem den digitale læring og læring i klasserummet.

Med 125 år i rygsækken har NAAR en masse gode traditioner. Det giver en tryg og på mange måder forudsigelig hverdag. Men det er vigtigt, at vores traditioner hele tiden er tidssvarende og afspejler det samfund, vi lever i. Derved kan vi bevare vores traditioner, som danner en hjørnesten i vores organisation.

NAAR fylder 125 år. Er skolen så blevet en træt dame? Nej, tværtimod. NAAR er i rivende udvikling. Vi vil fortsat finde nye løsninger på de udfordringer, som fremtiden byder. I den kommende tid vil vi have fokus på digitale udviklingsprojekter. Det betyder, at vi hele tiden har et fokus på opgradering af hardware i klasserummet, mens der samtidigt hele tiden fokuseres på de digitale læringsmidler i undervisningen.

Vi ønsker at gøre det bedste for vores børn og unge! Det kræver, at NAAR har en personalegruppe, som er veluddannet og har kompetencer til at matche de krav og udfordringer, som en moderne læringsorganisation stiller. Det betyder, at vi hele tiden skal sørge for, at videreuddannelse og kompetenceløft er prioriteret.

Som ny leder af NAAR har jeg fået muligheden for at udleve mine ambitioner og samtidig bidrage til, at vi alle har en god skole, børnehave, vuggestue, SFO og ikke mindst en god arbejdsplads. Jeg har i mange år arbejdet i og med organisationer både i min fritid og i mit arbejde. Jeg finder det utroligt givende at kunne være med til at gøre en forskel i mit hverv som leder, og jeg er både stolt og taknemlig over, at jeg har fået muligheden for at være leder af NAAR.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.