Sidsel Kappel

Et portrætinterview

Den største succesoplevelse er, hver gang elever forstår og begriber det, som vi arbejder med i undervisningen

Sidsel Kappel er oprindelig uddannet erhvervssproglig korrespondent og har arbejdet med kunder fra hele verden. Interessen for sprog, kultur og indsigt i andre normer og værdisæt har altid været der. Det var lysten til at videreformidle netop disse faktorer, der i sin tid førte til valget om at videreuddanne sig til lærer.

Skolen

Hvorfor valgte du NAAR, da du havde taget din lærereksamen?

Jeg havde hørt om skolen gennem en fælles bekendt, som på det tidspunkt arbejdede på NAAR og var meget glad for at være her. Lige da jeg afsluttede mit lærerstudium, blev en stilling ledig, og den søgte jeg.

Nævn 3 ord, som efter din mening særligt kendetegner NAAR:

Faglighed – engagement – og traditioner.

Hvorfor er det lige de 3 ord, der falder dig ind?

Faglighed: På NAAR har vi en god og stolt tradition for at styrke og opbygge elevers læring og faglighed. Jeg ser gode formidlere og et engagement hos mine kolleger. Det smitter af hos eleverne og skærper deres nysgerrighed for læring.

Engagement: Det er meget kendetegnende for NAAR, at alle lærere er meget engagerede i eleverne på skolen, både hvad angår læring, men også hvad angår det sociale spektrum. Elevers trivsel vægter højt i klasserne og for den enkelte elev, ligesom samspillet med andre elever på skolen er vigtig. Kollegialt har jeg selv den oplevelse, at jeg bliver mødt af mine kolleger, og jeg håber, at jeg giver denne omsorg og deltagelse retur til mine kolleger.

Traditioner: Vi har mange traditioner på skolen, og en del af dem samler eleverne, så de får en fornemmelse for fællesskab.
En af traditionerne er morgensang. Hver morgen mødes eleverne fra 0. til 6. klasse i Tumlesalen. Her synger de en sang, får dagens informationer og bliver fejret, når de har fødselsdag. Den tradition har jeg savnet i tiden med COVID-19. Jeg glæder mig til, at den forhåbentlig kommer igen i skoleåret 2021/2022. Der er mange andre traditioner, men lige netop denne samlende tradition synes jeg er en stor del af NAAR’s kultur.

 

SIDSEL KAPPEL

  • 48-årige Sidsel Kappel er uddannet lærer fra Odense Lærerseminarium i 2004 og blev samme år ansat som tysk- og idrætslærer på NAAR.
  • Er desuden skolens internationale koordinator og står for udveksling med NAAR’s tyske venskabsskole, Eichenschule i Scheeßel.
  • Privat er Sidsel mor til Zacharias på 10 år. De to har sammen diverse fælles aktiviteter.
  • Fysisk aktivitet er højinteresse – med gymnastik som den store passion. Desuden dyrkes svømning, havbade og roning.
  • Havearbejde fylder også en del i fritiden. Og så elsker Sidsel at stå i køkkenet og prøve nye ting af.
  • Elsker i det hele taget at være aktiv og lære nyt.

Tysk

Du fører skolens elever op til Goethe-prøven i tysk. Hvad er Goethe-prøven?

På NAAR tilbyder vi de elever, der er interesserede, at gå op til en Goethe-prøve B1.
Goethe-Zertifikat B1 er en sprogprøve for unge og voksne. Prøven dokumenterer, at man er i stand til at tale og forstå tysk svarende til tredje niveau (B1) af de i alt seks niveauer inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.

Hvad kan eleverne bruge Goethe-prøven til?

De kan deltage i et studieforberedende kursus i Tyskland. De kan bo og arbejde i Tyskland. Og så kan de med et officielt og internationalt anerkendt certifikat bevise deres læringssucces på niveau B1.

 

”De hverken hører eller ser tysk i deres hverdag mere, og derfor er sproget så fjernt for dem. Man kan næsten sammenligne det med for os andre at skulle lære kinesisk.”

 

Eichenschule

Du står for samarbejde og udveksling med NAAR’s tyske venskabsskole, Eichenschule i Scheeßel. Hvad er formålet med det samarbejde?

Det er at give eleverne indsigt i en anden kultur, som i udgangspunkt ikke er så forskellig fra den danske. Og så sproget selvfølgelig. Det er min overbevisning, at det at kunne begå sig på flere sprog, åbner for indsigt, viden og tolerance for andre kulturer end vores egen.

Hvordan foregår samarbejdet i praksis?

Det sidste års tid har der været noget stille i mailkorrespondancerne mellem lærerne på Eichenschule og NAAR. Men ellers starter vi korrespondance mellem eleverne fra de to skoler i slutningen af 7. klasse, hvor de kan få forskellige temaer at kommunikere sammen om. Herefter er det tradition, at de danske elever besøger Scheessel i starten af 8. klasse, og at Eichenschuleeleverne kommer til os inden efterårsferien. Udvekslingen sker en gang om året. Eleverne kommer på besøg en uge ad gangen og bliver indkvarteret privat hos de tyske og danske familier.

Hvad er det bedste ved samarbejdet med Eichenschule?

Det, der er så gribende ved de udvekslinger, er, når der opstår venskaber, så de unge mennesker mødes igen og igen år efter år. Dejligt er det også, når de unge menneskers forældre bliver venner og gør det samme.

Hvornår skal I afsted næste gang?

Det er mit store håb, at vi kan begynde med at reetablere kontakten mellem de tyske og danske elever i løbet at det kommende skoleår, således at de elever, der er 7. klasser til næste skoleår, får mulighed for at komme på udveksling i 2022/2023.

 

”Det bedste er, når der i undervisningen opstår en koncentration, hvor eleverne arbejder så intenst med opgaver, at det virker som om, de forsvinder ind i en anden verden.”

 

Det bedste og det sværeste

Hvornår føler du dig mest succesfuld i din hverdag som lærer på NAAR?

Den største succesoplevelse er, hver gang elever forstår og begriber det, som vi arbejder med i undervisningen.

Hvad er sværest?

Det kan være svært at motivere eleverne til tyskundervisning, dels fordi faget til stadighed lider under eftervirkningerne af 2. verdenskrig, og dels fordi tysk er blevet så fjernt for nutidens unge mennesker. De hverken hører eller ser tysk i deres hverdag mere, og derfor er sproget så fjernt for dem. Man kan næsten sammenligne det med for os andre at skulle lære kinesisk.

Hvad er bedst?

Det bedste er, når der i undervisningen opstår en koncentration, hvor eleverne arbejder så intenst med opgaver, at det virker som om, de forsvinder ind i en anden verden.

Hvad er den sjoveste oplevelse, du har haft som lærer på NAAR?

Ved at reflektere over betydningen af ‘den sjoveste oplevelse’ kommer jeg til at tænke på alle de gode stunder med eleverne i tyskundervisningen. En klasse kunne for nogle år tilbage synge den tyske nationalsang udenad. En anden tyskklasse lærte en tysk popsang fra A til Z og filmede deres sang med stor seriøsitet og engangement. Det var sjovt og givende.

Der er mange andre gode og sjove oplevelser på NAAR. Men det, der måske står stærkest i erindringen, er de skøre, sjove og meget underholdende oplevelser, jeg har haft med en kollega, da vi på vej hjem i toget fra udlandet sammen en flok elever kom til at grine af de mindste talefejl. Eller da jeg og eleverne ‘mistede’ selvsamme kollega på Hamburg Hauptbahnhof, da vi skulle nå toget til Danmark. Vi fandt hende dog rettidigt til at få hende med hjem til Danmark.

 

”Det er min overbevisning, at det at kunne begå sig på flere sprog åbner for indsigt, viden og tolerance for andre kulturer end vores egen.”

 

Corona-tiden

Hvad har gjort størst indtryk på dig i det forgangne Corona-år?

I forhold til hjemmeundervisningen har det gjort stort indtryk på mig, hvor udfordrende det har været at finde på opgaver, som dels ikke skulle være for omfangsrige og dels ikke alt for kedelige.

Hvad har været sværest i forhold til dit arbejde?

At holde gejsten oppe hos eleverne i Teamsundervisningen. At se elevers faldende engagement for undervisning. Det til trods har jeg også oplevet elever, der i Corona-tiden har flyttet sig fagligt, fordi de har haft mulighed for at koncentrere sig på en helt anden måde end i klasselokalet.

Er der gode erfaringer fra Corona-tiden, som du tænker kan bruges i din undervisning fremadrettet?

Der er rigtig mange ting, som Corona-tiden har bragt med sig, men helt banalt, så er jeg blevet glad for at arbejde med Teams og herigennem få tilsendt elevernes opgaver mv.

Fremtiden

Hvad glæder du dig mest til i det kommende skoleår?

Jeg glæder mig meget til at tilbringe mere tid sammen med mine kolleger og elever. Og så glæder jeg mig selvfølgelig til at fejre skolens 125-års jubilæum.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.